INN Advertising Material - 004
กรมธุรกิจการค้า สัมนาส่งเสริม SME
ข่าวเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2555 17:28 น.
กรมธุรกิจการค้า ก.พาณิชย์ จัดสัมนาส่งเสริม SME เพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการ พร้อมระบุ ในปี 54 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อให้การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในการทำธุรกิจในวันนี้ทางกรมจึงได้จัดการสัมมนา เรื่องการเพิ่มทักษะและให้ความรู้สถานการณ์ธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาทักษะในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขยายตลาดและช่องทางในการประกอบธุรกิจได้ ซึ่งที่ผ่านมา ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจของทางกรม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการให้บริการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ SME โดยในปี 2554 มีผู้ประกอบการขอเข้ารับคำปรึกษากว่า 300 ราย ทั้งทางด้านการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการจัดการและการเงินทำให้ธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
709086
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม คาด แนวโน้มลงทุนครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้น ยอดขายเช่าพื้นที่ทั้งปีได้ตามเป้า 3,000 ไร่
709081
เทสโก้ โลตัส พัฒนาบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ชี้ ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มขยายตัวเป็น 15% ภายใน 8 ปีข้างหน้า
709080
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน "Thailand Industry Expo 2016" เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรม 4.0 ยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย
709072
อธิบดีกรมสรรพากร เผย ชง ครม. แก้ไขกฎหมายการรับให้ พ่อแม่ให้ทรัพย์สินลูกคนละไม่เกิน 20 ล้านบาทแล้ว เตรียมเสนอ สนช. พิจารณาต่อ