INN Advertising Material - 004
กรมธุรกิจการค้า สัมนาส่งเสริม SME
ข่าวเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2555 17:28น.
กรมธุรกิจการค้า ก.พาณิชย์ จัดสัมนาส่งเสริม SME เพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการ พร้อมระบุ ในปี 54 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อให้การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในการทำธุรกิจในวันนี้ทางกรมจึงได้จัดการสัมมนา เรื่องการเพิ่มทักษะและให้ความรู้สถานการณ์ธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาทักษะในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขยายตลาดและช่องทางในการประกอบธุรกิจได้ ซึ่งที่ผ่านมา ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจของทางกรม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการให้บริการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ SME โดยในปี 2554 มีผู้ประกอบการขอเข้ารับคำปรึกษากว่า 300 ราย ทั้งทางด้านการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการจัดการและการเงินทำให้ธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
562413
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตือน ฝนตกชุกใน 10 จังหวัด
562410
ภาคเอกชน ชี้ ราคาน้ำมันปรับลดลง ไม่มีผลต่อราคาสินค้า หากดีเซลลดลงดีต่อภาคเกษตร
562387
ปตท. ชี้ ปรับโครงสร้างภาษีน้ำมันไม่กระทบผู้ค้า มอง อ้างอิงราคาขายปลีกสิงคโปร์เหมาะสม
562386
กกพ. เร่งตรวจสอบ กรณี กัลฟ์ ประมูลรับซื้อไฟจากเอกชนรายใหญ่ รอบที่ 3 คาดกลางเดือน ก.ย. นำผลสรุปเสนอ คตร.