INN Advertising Material - 004
นิด้าโพล เผย ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
ข่าวสังคม วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555 11:12น.
353287
นิด้าโพล เผย คนไทยยังเห็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ขณะหวั่น แจกแทปเล็ต ส่งเสริมเด็กเปิดเว็บรุนแรง หรือลามก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชน ในหัวข้อ ครูไทย ณ วันนี้ โดยสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.18 เห็นว่า ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม ขณะประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.24 เห็นว่า ครูยังอาศัยการสอนด้วยระบบท่องจำจากตำรา

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงการนำแท็บเล็ตมาใช้กับเด็กนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.31 เห็นว่า อาจนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลไม่เหมาะสม เช่น ความรุนแรง หรือลามกอนาจาร ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.69 เห็นว่า ครูไทยสายพันธุ์ใหม่ต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ส่วนปัญหาด้านการศึกษานั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.43 เห็นว่า ต้องปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
581149
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศช่วงเที่ยงวัน ตอนเหนือยังหนาว มีหมอกตอนเช้า กทม. อากาศเย็น หมอกบางตอนเช้า
581129
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา รายงาน ความกดอากาศสูงกำลังออ่อนลง แต่อุณหภูมิยังต่ำอยู่ หมอกหนา ขอให้ระมัดระวังในการสัญจร
581125
ปลัด สธ. เผย เที่ยวป่าระวังตัวไรอ่อนติดมากับเสื้อผ้า นำมาสู่โรคติดต่อหลายโรค บางโรคถึงแก่ชีวิตได้
581087
กรมอุตุฯ เผย ไทยตอนบน-กรุงเทพฯ อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงเย็นมีหมอกในตอนเช้าและหนาบางพื้นที่ ใต้มีฝนกระจาย ขณะที่ อ.สะเดา น้ำป่าไหลหลากท่วมหนักส...