INN Advertising Material - 004
นิด้าโพล เผย ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
ข่าวสังคม วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555 11:12น.
353287
นิด้าโพล เผย คนไทยยังเห็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ขณะหวั่น แจกแทปเล็ต ส่งเสริมเด็กเปิดเว็บรุนแรง หรือลามก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชน ในหัวข้อ ครูไทย ณ วันนี้ โดยสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.18 เห็นว่า ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม ขณะประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.24 เห็นว่า ครูยังอาศัยการสอนด้วยระบบท่องจำจากตำรา

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงการนำแท็บเล็ตมาใช้กับเด็กนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.31 เห็นว่า อาจนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลไม่เหมาะสม เช่น ความรุนแรง หรือลามกอนาจาร ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.69 เห็นว่า ครูไทยสายพันธุ์ใหม่ต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ส่วนปัญหาด้านการศึกษานั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.43 เห็นว่า ต้องปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
620019
กระทรวงสาธารณสุข เร่งจัดระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอกระจายทีมหมอครอบครัวลดทุกข์เพิ่มสุขประชาชน - แพทย์ฉุกเฉินตั้งอนุกรรมการจัดระบบบริการพัฒนาให้บริการ
620004
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินและองค์อื่นรวม 6 องค์กร จัดโครงการ "เยาวชน...รักษ์พงไพร" ปลูกจิตสำนึกเยาวชน
619950
รัฐมนตรีสาธารณสุข 7 ประเทศ กลุ่มเอฟพีจีเอช ร่วมถกปัญหาเชื้อดื้อยาและปัญหาสุขภาพโลก
619918
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ภาคเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ มีฝนเพิ่มขึ้น อ่าวไทย อันดามันคลื่นสูง 2 เมตร ขณะที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 12.00 น. มีฝนร้อยละ 40