INN Advertising Material - 004
นิด้าโพล เผย ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
ข่าวสังคม วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555 11:12 น.
353287
นิด้าโพล เผย คนไทยยังเห็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ขณะหวั่น แจกแทปเล็ต ส่งเสริมเด็กเปิดเว็บรุนแรง หรือลามก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชน ในหัวข้อ ครูไทย ณ วันนี้ โดยสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.18 เห็นว่า ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม ขณะประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.24 เห็นว่า ครูยังอาศัยการสอนด้วยระบบท่องจำจากตำรา

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงการนำแท็บเล็ตมาใช้กับเด็กนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.31 เห็นว่า อาจนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลไม่เหมาะสม เช่น ความรุนแรง หรือลามกอนาจาร ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.69 เห็นว่า ครูไทยสายพันธุ์ใหม่ต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ส่วนปัญหาด้านการศึกษานั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.43 เห็นว่า ต้องปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
710192
เรดาร์ กทม. พบฝนปานกลางย่านบางเขน สายไหม คลองสามวา ปริมาณฝนสูงสุดเขตป้อมปราบฯ 19.0 มม.
710132
บก.จร. เผย ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนงามวงศ์วาน ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้า ด้านวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเคลื่อนตัวได้ตามสัญญาณไฟ
710125
อุตุ ฯ เผย ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนลดลง ด้านภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก มีฝนตกต่อเนื่องหนักบางพื้นที่ กทม. ปริมณฑล ฝนร้อยละ 60
710029
กระทรวงสาธารณสุขไทย-ภูฏาน ร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขฉบับใหม่ แล้วเสร็จปี 2560