INN Advertising Material - 004
นิด้าโพล เผย ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
ข่าวสังคม วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555 11:12น.
353287
นิด้าโพล เผย คนไทยยังเห็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ขณะหวั่น แจกแทปเล็ต ส่งเสริมเด็กเปิดเว็บรุนแรง หรือลามก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชน ในหัวข้อ ครูไทย ณ วันนี้ โดยสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.18 เห็นว่า ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม ขณะประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.24 เห็นว่า ครูยังอาศัยการสอนด้วยระบบท่องจำจากตำรา

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงการนำแท็บเล็ตมาใช้กับเด็กนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.31 เห็นว่า อาจนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลไม่เหมาะสม เช่น ความรุนแรง หรือลามกอนาจาร ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.69 เห็นว่า ครูไทยสายพันธุ์ใหม่ต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ส่วนปัญหาด้านการศึกษานั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.43 เห็นว่า ต้องปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
533058
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เผย น้ำเขื่อนหลักเหลือไม่ถึงครึ่ง ขอให้ ปชช. ประหยัด
533041
อย. แนะประชาชน ควรเลือกซื้อหน่อไม้ปี๊บที่ปรับกรดแล้ว และมีฉลาก อย. กำกับ ต้มก่อนนำมารับประทานทุกครั้ง
533038
กรมป้องกันฯ เตือนประชาชน ให้เตรียมการเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ระหว่าง วันที่ 24-26 เมษายน 2557
533036
กรุงเทพมหานคร จัดประชุมเร่งดำเนินงานตามแผนพัฒนา "กรุงเทพฯ ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด"