ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 11 มกราคม 2555
ข่าวราชสำนัก วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2555 20:17 น.
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2555

วันนี้ เวลา 06.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ คิวอาร์ 612 กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐกาตาร์ ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา 08.47 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “บทบาทและประสบการณ์การสร้างพลเมืองโลก” ทรงฟังการบรรยาย และการอภิปราย ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เวลา 13.36 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2555 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เวลา 17.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก ศุภชัย อิงคุลานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

เวลา 09.23 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ "เพียว แอนด์ แอพพลายด์ เคมิสทรี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเฟอร์เรนซ์ 2012" (Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012)) และทรงบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ที่ประกอบพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย เฝ้าถวายสิ่งของเครื่องพิธี

อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 19.39 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงละครเพลงรอบกาลาการกุศล เรื่อง “สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล” ณ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
786027
หมายกำหนดการ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2560
786007
กรมศิลปากร เผย ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้าไปกว่า ร้อยละ 48.7
785845
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยใน จ.อ่างทอง
785658
"พล.อ.เปรม" เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยม...