INN Advertising Material - 004
อธิการ ม.สุรนารี หนุนตั้ง ส.ส.ร.3
ข่าวภูมิภาค วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2555 14:17น.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชม รัฐธรรมนูญ 50 สนับสนุนการวิจัย แนะ ตั้งสภาร่างรัฐธรรมูญ หากจะแก้ไขไม่ควรอ้างเสียง ส.ส.

นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า ในฐานะนักวิชาการ มองว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 50 มีเรื่องการพัฒนาพลังอำนาจแห่งชาติ เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรม กล่าวคือมีการสนับสนุนพลังอำนาจแห่งชาติในเชิงวิจัย ในเชิงทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนการจะตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.3 หรือนั้น นายประสาท กล่าวว่า หากจะมี ส.ส.ร. ก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ คือ หาจุดพอดี ผสมผสาน ระหว่างปี 40 กับปี 50 ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องประชาพิจารณ์โดยประชาชน  เพราะไม่ควรถือโอกาสว่า ส.ส. คือตัวแทนของประชาชน ที่เลือกตั้งมา เพราะประชาชน เลือกมาเพื่อทำหน้าที่ ออกกฎหมายอย่างอื่น  ไม่ใช่ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
628844
พบแล้วต้นตอโรงงานที่ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงลำคลองจนเน่าเสียสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
628841
ศรีสะเกษ ชลประทานเรียกผู้ใช้น้ำ 150 รายวางมาตรการประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง เตรียมเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง
628831
จังหวัดอุดรธานี เปิดงาน "พาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค" พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
628824
ฝนตกแล้วทั่วอำเภอเมืองนครสวรรค์ หลังศูนย์ฝนหลวงพิเศษขึ้นบินปฎิบัติการ แก้ปัญหาภัยแล้ง ประชาชนปลื้มปีติ -พรุ่งนี้บินอีก