INN Advertising Material - 004
อธิการ ม.สุรนารี หนุนตั้ง ส.ส.ร.3
ข่าวภูมิภาค วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2555 14:17น.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชม รัฐธรรมนูญ 50 สนับสนุนการวิจัย แนะ ตั้งสภาร่างรัฐธรรมูญ หากจะแก้ไขไม่ควรอ้างเสียง ส.ส.

นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า ในฐานะนักวิชาการ มองว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 50 มีเรื่องการพัฒนาพลังอำนาจแห่งชาติ เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรม กล่าวคือมีการสนับสนุนพลังอำนาจแห่งชาติในเชิงวิจัย ในเชิงทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนการจะตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.3 หรือนั้น นายประสาท กล่าวว่า หากจะมี ส.ส.ร. ก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ คือ หาจุดพอดี ผสมผสาน ระหว่างปี 40 กับปี 50 ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องประชาพิจารณ์โดยประชาชน  เพราะไม่ควรถือโอกาสว่า ส.ส. คือตัวแทนของประชาชน ที่เลือกตั้งมา เพราะประชาชน เลือกมาเพื่อทำหน้าที่ ออกกฎหมายอย่างอื่น  ไม่ใช่ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
576270
เจ้าหน้าที่คุมเข้ม 3 เส้นทางขาเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจับตารถยนต์ต้องสงสัย หวั่นถูกนำประกอบเป็นคาร์บอมบ์
576269
ดีเอสไอ ภาค 2 ร่วมกับ พดส.ภ.2 จับแม่บังคับให้ลูกสาวกับหลานวัย 17 ปี ขายบริการทางเพศให้ชาวต่างชาติ
576268
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำทีมจิตอาสา ลงเก็บขยะตามเกาะแก่ง ก่อนลงเก็บขยะใต้น้ำในพรุ่งนี้
576263
สุโขทัย ชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว จัดงานประเพณีกฐินทางน้ำ แข่งเรือเฮือซ่วง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี