INN Advertising Material - 004
วิทยา มอบ รพ.สต. จัดการสุขภาพมืออาชีพ
ข่าวสังคม วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2554 14:40 น.
351016
"วิทยา" มอบสาธารณสุขอำเภอเป็นนักจัดการสุขภาพมืออาชีพ สร้างสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ป้องกันการเจ็บป่วย พัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ลดแออัดโรงพยาบาลใหญ่

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอ เป็นนักจัดการด้านสุขภาพมืออาชีพ
ทำหน้าที่หลัก คือ การจัดทำยุทธศาสตร์พื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนให้แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย
โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ และเป็นเรื่องเร่งด่วนของกระทรวง อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ซึ่งปัจจุปัน
มีผู้ป่วย มากกว่า 3 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและเกิดกับคนอายุน้อยลงเรื่อยๆ โดยให้จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน เห็นผล
ภายใน 6 เดือน

ทั้งนี้ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีอยู่จำนวน 9,760 แห่งทั่วประเทศ ให้เร่งดำเนินการพัฒนาให้สมบูรณ์และเพิ่มคุณภาพ
บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ และใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบบริหารจัดการเชื่ยมโยงข้อมูลระหว่าง รพ.สต. กับโรงพยาบาล
แม่ข่าย เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เป็นฐานในการดูแลผู้ป่วยต่อไป โดยคาดว่าภายใน 2 ปี งานตามนโยบายทุกเรื่องจะประสบความสำเร็จ

INN News Image     INN News Image     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
708640
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 6 เรื่อง "พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง" ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห...
708566
ปลัด พม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมมอบของขวัญ เนื่องในเดือนรอมฎอน
708516
ผอ.สำนักการระบายน้ำ กทม. เผย พร้อมรับมือฝนตกหนักในกรุงเทพฯ หลังอุตุฯ ประกาศเตือน ขอประชาชนติดตามข่าวสารใกล้ชิด
708513
กทม. จ่อใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาด จัดการผู้ทิ้งขยะไม่เลือกที่ พร้อมกำชับเขตสร้างจิตสำนึกกับประชาชน