INN Advertising Material - 004
'อ.เสรี'ถอดบทเรียนวิกฤติน้ำท่วมปี 54
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2554 18:28น.
"เสรี ศุภราทิตย์" ถอดบทเรียนน้ำท่วม 54 ชี้ คนไทย ไม่รู้เพราะรัฐบาลไม่บอก ขณะยังขาดเครื่องมือและระบบการตัดสินใจ
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กล่าวในงานสัมมนาอาสาคนไทยร่วมใจ ฟื้นฟูบทเรียนประเทศไทยว่า ได้มีการถอดบทเรียนวิกฤติน้ำท่วม ปี 2554 คือ คนไทย ไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพและปริมณฑล ซี่งมีหลายปัจจัย เช่นกัน ขาดการเผยแพร่ข้อมูลรัฐบาลให้ความสำคัญเฉพาะการประชุมโลกร้อนมากเกินไป  โดยไม่รู้ว่าคู คลอง ขาดศักยภาพในการระบายน้ำและขาดความพร้อมในการรับมือ นอกจากนี้ ต้องยอมรับว่า เราขาดระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทั้งฐานข้อมูล เครื่องมือ และกลยุทธ์ ในเรื่องของระบบการตัดสินใจ ตั้งแต่ประชาชนในท้องถิ่น จังหวัด เพื่อประเมินความเสียหายในการต่อสู้กับภัยน้ำท่วมและสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องของการฟื้นฟู
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
566373
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยังสลับอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ต่อเนื่อง ล่าสุด พิจารณามาตรา 22 กระทรวงศึกษาธิการ
566365
"วินธัย" มั่นใจ ประชาชนไม่หลงเชื่อข่าวบิดเบือนใส่ร้าย นายกฯ วอนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพ
566362
สนช. ยังพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ใน มาตรา 18 กระทรวงยุติธรรม
566355
ผู้บริหารช่อง 3 ร่วมถก กสท. แก้ปมจอดำ รวมทั้งการชดเชยค่าลิขสิทธิ์รายการต่าง ๆ ที่ลงทุนและผลิตรายการไปแล้ว