INN Advertising Material - 004
'อ.เสรี'ถอดบทเรียนวิกฤติน้ำท่วมปี 54
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2554 18:28 น.
"เสรี ศุภราทิตย์" ถอดบทเรียนน้ำท่วม 54 ชี้ คนไทย ไม่รู้เพราะรัฐบาลไม่บอก ขณะยังขาดเครื่องมือและระบบการตัดสินใจ
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กล่าวในงานสัมมนาอาสาคนไทยร่วมใจ ฟื้นฟูบทเรียนประเทศไทยว่า ได้มีการถอดบทเรียนวิกฤติน้ำท่วม ปี 2554 คือ คนไทย ไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพและปริมณฑล ซี่งมีหลายปัจจัย เช่นกัน ขาดการเผยแพร่ข้อมูลรัฐบาลให้ความสำคัญเฉพาะการประชุมโลกร้อนมากเกินไป  โดยไม่รู้ว่าคู คลอง ขาดศักยภาพในการระบายน้ำและขาดความพร้อมในการรับมือ นอกจากนี้ ต้องยอมรับว่า เราขาดระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทั้งฐานข้อมูล เครื่องมือ และกลยุทธ์ ในเรื่องของระบบการตัดสินใจ ตั้งแต่ประชาชนในท้องถิ่น จังหวัด เพื่อประเมินความเสียหายในการต่อสู้กับภัยน้ำท่วมและสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องของการฟื้นฟู


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
731736
"อนุสรณ์" เหน็บ "อรรถวิชช์" เอาเวลาว่างไปช่วย "วิลาศ" แก้ปัญหาน้ำท่วมดีกว่า แนะควรมองอย่างเป็นธรรม
731735
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 9 ข้าราชการ ให้ "จิรายุ" นั่งเลขาธิการพระราชวัง - "ขวัญแก้ว" เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง
731715
โฆษกรัฐบาล ยัน ดำเนินการแนวคิดให้บริษัทประกันดูแลระบบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการอย่างรอบคอบ ชี้ จะได้รับสิทธิสวัสดิการตามเดิม
731704
“ราเมศ” สวน “ขัตติยา” ทบทวนบทเรียนจาก รัฐบาลทรราช อ้างประชาธิปไตย เพื่อโกงกินประเทศ