INN Advertising Material - 004
'อ.เสรี'ถอดบทเรียนวิกฤติน้ำท่วมปี 54
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2554 18:28 น.
"เสรี ศุภราทิตย์" ถอดบทเรียนน้ำท่วม 54 ชี้ คนไทย ไม่รู้เพราะรัฐบาลไม่บอก ขณะยังขาดเครื่องมือและระบบการตัดสินใจ
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กล่าวในงานสัมมนาอาสาคนไทยร่วมใจ ฟื้นฟูบทเรียนประเทศไทยว่า ได้มีการถอดบทเรียนวิกฤติน้ำท่วม ปี 2554 คือ คนไทย ไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพและปริมณฑล ซี่งมีหลายปัจจัย เช่นกัน ขาดการเผยแพร่ข้อมูลรัฐบาลให้ความสำคัญเฉพาะการประชุมโลกร้อนมากเกินไป  โดยไม่รู้ว่าคู คลอง ขาดศักยภาพในการระบายน้ำและขาดความพร้อมในการรับมือ นอกจากนี้ ต้องยอมรับว่า เราขาดระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทั้งฐานข้อมูล เครื่องมือ และกลยุทธ์ ในเรื่องของระบบการตัดสินใจ ตั้งแต่ประชาชนในท้องถิ่น จังหวัด เพื่อประเมินความเสียหายในการต่อสู้กับภัยน้ำท่วมและสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องของการฟื้นฟู
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
677220
ก.แรงงาน ร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพงานนอกระบบ ยกระดับคุณภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
677216
"ศานิตย์ นาคสุขศรี" แนะบัญญัติระบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใน รธน. เพื่อความชัดเจนในโครงสร้าง
677214
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เผย ครม. ยังไม่ส่งข้อเสนอแนะปรับแก้ ร่าง รธน. แจง สปท. ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมปรับแก้ปมแก้ไข รธน. ยาก เตรียมคุยเพ...
677207
"พล.อ.ฉัตรชัย" ลงพื้นที่ จ.ตรัง ติดตามก้ปัญหาประมง IUU รับทราบปัญหาของ ปชช. นำไปปรับปรุงมาตรการดำเนินการ