INN Advertising Material - 004
'อ.เสรี'ถอดบทเรียนวิกฤติน้ำท่วมปี 54
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2554 18:28น.
"เสรี ศุภราทิตย์" ถอดบทเรียนน้ำท่วม 54 ชี้ คนไทย ไม่รู้เพราะรัฐบาลไม่บอก ขณะยังขาดเครื่องมือและระบบการตัดสินใจ
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กล่าวในงานสัมมนาอาสาคนไทยร่วมใจ ฟื้นฟูบทเรียนประเทศไทยว่า ได้มีการถอดบทเรียนวิกฤติน้ำท่วม ปี 2554 คือ คนไทย ไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพและปริมณฑล ซี่งมีหลายปัจจัย เช่นกัน ขาดการเผยแพร่ข้อมูลรัฐบาลให้ความสำคัญเฉพาะการประชุมโลกร้อนมากเกินไป  โดยไม่รู้ว่าคู คลอง ขาดศักยภาพในการระบายน้ำและขาดความพร้อมในการรับมือ นอกจากนี้ ต้องยอมรับว่า เราขาดระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทั้งฐานข้อมูล เครื่องมือ และกลยุทธ์ ในเรื่องของระบบการตัดสินใจ ตั้งแต่ประชาชนในท้องถิ่น จังหวัด เพื่อประเมินความเสียหายในการต่อสู้กับภัยน้ำท่วมและสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องของการฟื้นฟู
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
603433
"จรัส" เห็นด้วย ภาคปชช.-สื่อ ทำถูกตรวจสอบการตั้งเครือญาติ เป็นคณะทำงาน สนช. ชี้กฎหมายไม่ห้าม แต่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง
603432
กมธ.ยกร่าง-สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีการประชาเสวนาหาทางออก 7 จังหวัดอีสานใต้
603425
กรุงเทพโพล คนส่วนใหญ่หนุนนายกรัฐมนตรี คนนอกในภาวะวิกฤต ค้าน ส.ว.สรรหาทั้งหมด ขณะคะแนนนิยม ปชป. ลด แต่ยังนำเพื่อไทย
603424
"เทียนฉาย" นัดประชุม สปช. 9-10 มี.ค. นี้ พิจารณายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่