INN Advertising Material - 004
'อ.เสรี'ถอดบทเรียนวิกฤติน้ำท่วมปี 54
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2554 18:28น.
"เสรี ศุภราทิตย์" ถอดบทเรียนน้ำท่วม 54 ชี้ คนไทย ไม่รู้เพราะรัฐบาลไม่บอก ขณะยังขาดเครื่องมือและระบบการตัดสินใจ
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กล่าวในงานสัมมนาอาสาคนไทยร่วมใจ ฟื้นฟูบทเรียนประเทศไทยว่า ได้มีการถอดบทเรียนวิกฤติน้ำท่วม ปี 2554 คือ คนไทย ไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพและปริมณฑล ซี่งมีหลายปัจจัย เช่นกัน ขาดการเผยแพร่ข้อมูลรัฐบาลให้ความสำคัญเฉพาะการประชุมโลกร้อนมากเกินไป  โดยไม่รู้ว่าคู คลอง ขาดศักยภาพในการระบายน้ำและขาดความพร้อมในการรับมือ นอกจากนี้ ต้องยอมรับว่า เราขาดระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทั้งฐานข้อมูล เครื่องมือ และกลยุทธ์ ในเรื่องของระบบการตัดสินใจ ตั้งแต่ประชาชนในท้องถิ่น จังหวัด เพื่อประเมินความเสียหายในการต่อสู้กับภัยน้ำท่วมและสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องของการฟื้นฟู
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
620911
"พล.อ.อนุพงษ์" เน้นย้ำทุกหน่วยงาน มท.เร่งขับเคลื่อนภารกิจ 8 วาระสำคัญ "ตามรอยเท้าพ่อ-คนไทยรักกัน" สร้างความปรองดอง
620909
รัฐบาลมอบหมายกองทัพดูแลผู้โยกย้ายถิ่นฐานในทะเลแต่จะไม่รับขึ้นฝั่ง รอประสานงานกองทัพสหรัฐร่วมช่วยเหลือ
620907
สปช. รอส่งตัวแทนเข้าชี้แจงหลักการเหตุผลคำขอแก้ร่างรัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้า
620906
นายกรัฐมนตรี เข้าทำเนียบ พบคณะทูตผู้แทนถาวร UN ในโอกาสเยือนไทย การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด