INN Advertising Material - 004
667289
รวบรวมข่าวเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559
618980
รวบรวมข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ประเทศสิงคโปร์
618743
รวบรวมข่าวเกี่ยวกับ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จ.นครราชีสมา
614858
รวบรวมข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
610830
รวบรวมข่าวเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558
588176
รวบรวมข่าวเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558
558368
รวมรวมข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 17
539411
รวบรวมข่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
539290
รวบรวมข่าวเกี่ยวกับการประกาศ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก คุมพื้นที่ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2557