บทความ   คนปรุงข่าว
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 13:06 น.
559523
สถานการณ์โลกปัจจุบันเกิดความเดือดร้อนทั่วหัวระแหง ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่ยากเกินกว่าผู้คนธรรมดาสามัญจะรับผิดชอบดูแลปกป้องตัวเองได้ เช่น เหตุเครื่องบินตกติดกันถึงสามลำในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์
555888
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557 13:26 น.
552416
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557 10:27 น.
551036
วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557 14:02 น.
549265
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2557 10:58 น.