INN Advertising Material - 004
นานาทัศนะ   โดย สกุล บุณยทัต
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 10:26 น.
639433
แสงฉายในสายลม ตอน…..“อะไรที่ท่านเห็นว่า..ทำแล้วสบายใจก็ทำๆกันไปเถอะครับ” ..
635817
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 12:01 น.
แสงฉายในสายลม ตอน..."ชีวิตทุกๆ ชีวิตย่อมมีค่าในความเป็นเสรีแห่งตน" โดย สกุล บุณยทัต
633452
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558 13:04 น.
แสงฉายในสายลม..ตอน.....“ผู้นำย่อมต้องรู้ตัวดีว่า บางขณะตนก็เป็นผู้ขาหักเสียเอง..ทั้งๆ ที่มีพาหนะดีๆ อยู่รอบข้าง”โดย สกุล บุณยทัต
629942
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 17:20 น.
แสงฉายในสายลม ตอน " สังคมผกผัน-ด้วยอำนาจที่ตามใจตัวเอง "...โดย สกุล บุณยทัต
617853
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 21:46 น.
แสงฉายในสายลม..ตอน...“เราแค่อยากให้เขามองเราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง..ไม่ใช่มองเราเป็นเพียงแค่เศษขยะ..”โดย สกุล บุณยทัต
614258
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2558 14:20 น.
แสงฉายในสายลมตอน….“.แล้ว..จะมองเห็นแก่นแท้ของความเป็นจริง...ที่ไม่หลอกตาหลอกใจจาก..ตรงไหน?”โดย สกุล บุณยทัต
609209
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 13:51 น.
แสงฉายในสายลม ตอน..." ผู้ถือครองมิจฉาทิฐินั้น..ไม่เคยสนใจหรือใส่ใจที่จะรู้ตัว ".....โดย สกุล บุณยทัต
605416
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 11:33 น.
แสงฉายในสายลม ตอน...“ความสูญเปล่า...ที่อยู่เหนือตรรกะ..อันชอบธรรม”....โดย สกุล บุณยทัต
601796
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 13:35 น.
“เมื่ออำนาจบารมี...เดินทางมาถึงกาลเวลาแห่งความผุพังและเสื่อมทรุด”โดย....สกุล บุณยทัต
596714
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 13:35 น.
แสงฉายในสายลม... "ณ ยามนี้. มันยากมากมากที่สังคมของเราจะกลายเป็นสังคมอุดมปัญญา ที่จะเจรจากันด้วยภาษของความรัก"โดย สกุล บุณยทัต