INN Advertising Material - 004
นานาทัศนะ   โดย สกุล บุณยทัต
วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557 15:55น.
530328
แสงฉายในสายลม ตอน ..... “ หากชีวิตดำรงอยู่กับหัวใจของความอัปยศชีวิตย่อมไม่สามารถหลีกพ้นความจริงอันขมขื่นไปได้”
527300
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 13:17น.
โดยสกุล บุณยทัต...เเสงฉายในสายลม..ตอน " ... คำตอบสุดท้ายของประเทศ ในนามของความหายนะ... ”
517905
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 10:46น.
โดย สกุล บุณยทัต.....แสงฉายในสายลม...ตอน.. 'ขอประเทศเราคืน..'
515801
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 13:11น.
โดย สกุล บุณยทัต
513071
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 19:02น.
โดย สกุล บุณยทัต
511202
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2557 15:29น.
โดย สกุล บุณยทัต
498965
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556 12:07น.
แสงฉายในสายลม ตอน.... หลักแท้แห่งผู้นำ “เมื่อผู้นำตรง คนก็ก้าวตามแม้มิได้ถูกสั่ง เมื่อผู้นำไม่ตรง คนก็ไม่ก้าวตาม แม้ถูกสั่งให้ทำ...”
494211
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 17:01น.
แสงฉายในสายลม ตอน...เสียของ - ของเสีย "ถ้าคนถูก...สังคมก็ถูก...ถ้าคนสัตย์ซื่อ...โลกก็สัตย์ซื่อ..."
489465
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2556 16:56น.
486351
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 15:49น.
“เมื่อความจอมปลอมของกาลเวลา...ได้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์แห่งเลือดและน้ำตาในประวัติศาสตร์ไปเสียแล้ว”