INN Advertising Material - 004
นานาทัศนะ   โดย สกุล บุณยทัต
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 17:45 น.
658446
แสงฉายในสายลม..ตอน “เราต่างตกอยู่ในเขาวงกตที่ถูกจงใจสร้างขึ้นมา...เพื่ออำพรางความเป็นจริงอยู่อย่างนั้น”โดยสกุล บุณยทัต
652300
วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558 10:30 น.
แสงฉายในสายลม..ตอน.. 42 ปี.. 14 ตุลา นัยแห่งศรัทธาของจิตวิญญาณที่ขาดหายไป กับภาวะของอำนาจ....
649387
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 18:12 น.
แสงฉายในสายลม...ตอน.."อย่ามองว่าความผิดขึ้นอยู่กับใคร..แต่ให้มองว่าใครคือผู้ที่ต้องรองรับความผิด"..เพราะนั่นคือวิถี.....โดย สกุล บุณยทัต
642632
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 10:26 น.
แสงฉายในสายลม ตอน..."โลกแห่งความเป็นจริง ที่ไม่มีใครยอมเชื่อถือ ในความบอดใบ"
639433
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 10:26 น.
แสงฉายในสายลม ตอน…..“อะไรที่ท่านเห็นว่า..ทำแล้วสบายใจก็ทำๆกันไปเถอะครับ” ..
635817
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 12:01 น.
แสงฉายในสายลม ตอน..."ชีวิตทุกๆ ชีวิตย่อมมีค่าในความเป็นเสรีแห่งตน" โดย สกุล บุณยทัต
633452
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558 13:04 น.
แสงฉายในสายลม..ตอน.....“ผู้นำย่อมต้องรู้ตัวดีว่า บางขณะตนก็เป็นผู้ขาหักเสียเอง..ทั้งๆ ที่มีพาหนะดีๆ อยู่รอบข้าง”โดย สกุล บุณยทัต
629942
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 17:20 น.
แสงฉายในสายลม ตอน " สังคมผกผัน-ด้วยอำนาจที่ตามใจตัวเอง "...โดย สกุล บุณยทัต
617853
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 21:46 น.
แสงฉายในสายลม..ตอน...“เราแค่อยากให้เขามองเราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง..ไม่ใช่มองเราเป็นเพียงแค่เศษขยะ..”โดย สกุล บุณยทัต
614258
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2558 14:20 น.
แสงฉายในสายลมตอน….“.แล้ว..จะมองเห็นแก่นแท้ของความเป็นจริง...ที่ไม่หลอกตาหลอกใจจาก..ตรงไหน?”โดย สกุล บุณยทัต