INN Advertising Material - 004
ข่าวราชสำนักทั้งหมด
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 19:18น.
536030
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
535710
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2557 17:50น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรการเลี้ยงโคนม และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
535162
วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 10:46น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข ถึงท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม ในการพระราชพิธีฉัตรมงคลแล้ว ท่ามก...
535172
วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 10:06น.
เหล่าพสกนิกร เนืองแน่น รอเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าวังไกลกังวล อ.หัวหิน
535153
วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 9:20น.
บรรยากาศ บริเวณวังไกลกังวล อ.หัวหิน มีพสกนิกร มาจับจองเต็มพื้นที่สองข้างทาง เพื่อรอรับเสด็จฯ ในหลวง เนื่องในวันฉัตรมงคล
535126
วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 7:13น.
เหล่าพสกนิกรจำนวนมาก จากทั่วสารทิศ สวมเสื้อเหลือง รอเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล อย่างเนืองแน่น บริเวณหน้าวังไกลกังวล ...
535105
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 20:15น.
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันอาทิตย์ ที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
535055
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 14:12น.
เหล่าพสกนิกรชาวไทย ทยอยจับจองพื้นที่โดยรอบวังไกลกังวล อ.หัวหิน เพื่อรอเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวง ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พ.ค.
534996
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 9:03น.
บรรยากาศ พสกนิกรเริ่มทยอยจับจองพื้นที่บริเวณโดยรอบวังไกลกังวล หัวหิน เพื่อรอเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม
534519
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 20:21น.
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557