ข่าวราชสำนักทั้งหมด
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559 7:38 น.
749217
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
749195
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 20:34 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศาลากลาง จ.กระบี่ หลังใหม่
749188
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 20:14 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระบรมศพ
749186
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 19:59 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
749144
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 17:07 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2559 ครั้งที่ 10
748934
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 19:50 น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระบรมศพ
748927
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 19:20 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห...
748725
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 20:45 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงยินดีคณะองคมนตรีใหม่ ที่เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
748468
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 8:08 น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
748190
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 9:00 น.
ประชาชน ทยอยเข้ากราบพระบรมศพต่อเนื่อง รอง นายก อบต.จากกาญจนบุรี ขอตั้งใจทำงานตอบแทนคุณแผ่นดิน เดินตามรอยพ่อ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง