ข่าวราชสำนักทั้งหมด
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 19:51 น.
745495
"ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์" เสด็จบำเพ็ญพระกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
745327
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 9:00 น.
สิ่งที่เราควรทำจากนี้ไป คือทำทุกอย่างที่ท่านสอนให้เป็นรูปธรรม ให้พอเพียงสำหรับแต่ละคน ไม่จำเป็นต้องลำบาก "ความดีเริ่มจากตัวเราเอง ถ้าเราดีสังคมก็...
745285
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 21:11 น.
สำนักพระราชวัง แจ้งงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ 1 - 2 ธ.ค. เนื่องในการพระราชพิธีทางบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
745282
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 20:53 น.
ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล เสด็จบำเพ็ญพระกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
745047
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 19:39 น.
"ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์" เสด็จบำเพ็ญพระกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
744794
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 20:18 น.
ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559
744664
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 7:53 น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
744633
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 19:04 น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
744466
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 19:49 น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระบรมศพ
744265
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 7:38 น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ