เสธ.ทร.ตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 16:59 น.
816066
เสธ.ทร.ตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

"พล.ร.อ.พิเชฐ" ตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน 


พล.ร.อ. พิเชฐ  ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล และความพร้อมของยุทโธปกรณ์รวมทั้งตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ (ศบภ.ฐท.กท.) ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุการณ์สาธารณภัย โดยมี พล.ร.ต. ยงยุทธ พร้อมพรหมราช ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ ให้การต้อนรับ

สำหรับการตรวจเยี่ยมของ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และสามารถออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนและระงับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้คลี่คลายได้ทันท่วงทีทั้งในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นการทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยหากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงกลาโหม ในการให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสุขโดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังคงเตรียมความพร้อม ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การ สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายตรง 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

© ลิขสิทธิ์ 2015 บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำกัด
287/195 ซ.รามคำแหง 21 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310