วิษณุแจงนายกฯเรียกติดตามงาน-กำหนดวันลต.เมื่อกม.ลูกครบ

ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 15:05 น.
815993
วิษณุแจงนายกฯเรียกติดตามงาน-กำหนดวันลต.เมื่อกม.ลูกครบ

"รองนายกฯวิษณุ" แจง นายกฯ เรียกพบติดตามความคืบหน้าการทำงานด้านกฏหมาย กำชับยึดตามกรอบ รธน. มาตรา 77 ยัน ไม่ได้เป็นกังวลกฏหมายใดเป็นพิเศษ แจงกำหนดวันเลือกตั้ง เมื่อกฏหมายลูกมีครบ


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เรียกหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานและกฏหมายต่างๆ ขณะนี้มีกฏหมายที่เสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กว่า 250 ฉบับ โดยมีการหารือว่าโรดแมปที่เหลืออีก 1 ปีกว่านั้นจะดำเนินการอย่างไร เพราะต้องนำกฏหมายต่างๆขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อประกาศใช้ต่อไป พร้อมทั้งให้รัฐมนตรีบางส่วนกำชับเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีการายงานว่ากฏหมายเกิดความล่าช้า เนื่องจากทางกระทรวงไม่ได้ยืนยันตอบกลับมา อีกทั้งการส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่มาหารือเป็นผู้ไม่มีอำนาจตัดสินใจ


ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นกังวลกฏหมายใดเป็นพิเศษ แต่หยิบยกกฏหมายแรงงานต่างด้าวมาพูดคุย เพราะคำสั่ง คสช.ได้ยึดระยะเวลาดำเนินการไปถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีการายงานว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนการประกาศใช้ต้องนำเข้าสู่ สนช. พิจารณา ซึ่งอาจจะล่าช้า จึงอาจจะประกาศใช้เป็นพระราชกำหนด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าใจด้วย

นายวิษณุ ยังกำชับให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากกฏหมายใดไม่ได้รับฟังความคิดเห็นหลายหลากหลาย ขอให้ส่งไปกับยังหน่วยงานนั้นๆ หรือหากกฏหมายให้ที่อยู่ในขั้นตอนของ สนช. แล้ว เช่น พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นกฏหมายเข้าสู่ สนช. ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ที่ประชุมจึงให้กรรมาธิการเป็นเจ้าภาพ ในการรับฟังความคิดเห็น ยืนยันว่า ไม่มีการเก็บภาษีจากเกษตรกรเด็ดขาด ขณะเดียวกันที่ประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการหารือถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือ กฎหมายลูก เพราะไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล แต่เป็นเรื่องของ สนช. และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. แต่กฎหมายลูกอื่นๆ เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จะต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้

นอกจากนี้ นายวิษณุ  ยังกล่าวถึงการกำหนดวันเลือกตั้งว่า เมื่อมีประกาศกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับแล้วเสร็จ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 150 วัน นับจากกฏหมายลูกทั้ง 4 ฉบับมีผลบังคับใช้ และเมื่อมีการเลือกตั้งแล้ว กกต. ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญอีกมาตราที่ระบุ กกต. ต้องประกาศผลเลือกตั้ง ภายใน 60 วัน ก่อนที่จะมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินการเปิดรัฐสภา หากมีปัญหาระหว่างที่จะมีการประกาศวันเลือกตั้งต้องดูรายละเอียดจาก พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง

ส่วนพรรคการเมืองจะสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้เมื่อใดนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า การหาเสียงของพรรคการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง คสช. แต่จะทำได้ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป ส่วนที่ระบุว่า กกต. เป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้งนั้น ไม่ใช่อยู่ ๆ จะประกาศได้ ต้องมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปก่อน การที่จะหาเสียงไม่ได้ ไม่ใช่คำสั่ง คสช. ไปห้าม เหมือนในสมัยก่อน ที่ยังไม่มี คสช. พรรคการเมืองจะลุกขึ้นมาหาเสียง ไปติดป้ายหาเสียงก็ผิด พ.ร.บ.รักษาความสะอาด แต่เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาฯ เลือกตั้ง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะลดหย่อนลงมาเพราะเป็นเทศกาลหาเสียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

© ลิขสิทธิ์ 2015 บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำกัด
287/195 ซ.รามคำแหง 21 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310