ป.ป.ส.ถกทวิภาคีไทย-กัมพูชาครั้งที่11

ข่าวอาชญากรรม วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 21:52 น.
810061
ป.ป.ส.ถกทวิภาคีไทย-กัมพูชาครั้งที่11

ป.ป.ส. จัดประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 11 กระชับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ


นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และพล.ต.อ.เมียะส์ วิฤทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วม ประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 11 เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติดในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือด้านยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึง การหารือร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม แผนงานความร่วมมือในอนาคต

นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า “ประเทศไทยได้ร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดกับประเทศกัมพูชามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในลักษณะการประสานงาน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารยาเสพติดระหว่างกัน การช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากร หรือในลักษณะโครงการต่างๆ รวมทั้งความร่วมมือในโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong) ที่ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และไทยเพื่อร่วมกันสกัดกั้นสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดไม่ให้ไหลเข้าสู่แหล่งผลิตพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และสกัดกั้นยาเสพติดจากแหล่งผลิตไม่ให้แพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

© ลิขสิทธิ์ 2015 บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำกัด
287/195 ซ.รามคำแหง 21 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310