รมว.พม.ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมฯอาเซียน

ข่าวสังคม วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 20:40 น.
810053
รมว.พม.ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมฯอาเซียน

รมว.พม.ร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 18 ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคง 


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ เมืองตาไกไต สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

พล.ต.อ.อดุลย์ เปิดเผยก่อนการประชุมในระดับรัฐมนตรีดังกล่าว ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการพิจารณาเอกสารสำคัญและจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมระดับ สำหรับการประชุมคณะมนตรีในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Emmanuel A. Leyco รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สาธารณรัฐ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นประธานในการประชุมฯ 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ในถ้อยแถลงที่มีต่อที่ประชุมครั้งนี้ ตนได้กล่าวแสดงความยินดี ต่อความก้าวหน้าในการจัดทำเอกสารที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 31 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ เมืองปัมปังกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 11 ฉบับ  อาทิ เอกสารเพื่อลงนาม ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่าง และเสนอว่าการทำงานก้าวต่อไปของอาเซียน ต้องให้ความสำคัญและสนองตอบต่อความต้องการของคน ในภูมิภาค โดยเฉพาะใน 3 เรื่อง  คือ การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่สนองตอบต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะประชาชนในระดับรากหญ้า อาเซียนควรลงทุนในเรื่องการคุ้มครองทางสังคม เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในระดับประเทศ ทุกประเทศควรเร่งดำเนินการตามข้อตกลงและพันธะสัญญาต่างๆ ของอาเซียน โดยเน้น การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนให้มากขึ้น และการร่วมมือกับสาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

© ลิขสิทธิ์ 2015 บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำกัด
287/195 ซ.รามคำแหง 21 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310