พรเพชรคาดได้ชื่อกกต.ใหม่12ธ.ค.-ไม่กระทบลต.

ข่าวการเมือง วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 18:16 น.
810015
พรเพชรคาดได้ชื่อกกต.ใหม่12ธ.ค.-ไม่กระทบลต.

ประธาน สนช. คาดได้รายชื่อ กกต. ชุดใหม่ 12 ธ.ค. มั่นใจไม่กระทบโรดแมป ขณะเลือกตั้งปลายปี 2561


นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงว่า ในวันนี้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป  ซึ่งระยะเวลาการดำเนินการ ทั้งหมดที่กรรมการร่างฯ ส่งร่างให้ สนช. พิจารณาเมื่อวันที่ 18 เมษายน และ สนช. พิจารณาเสร็จ 60 วันตามโรดแมปที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่มีกระบวนการส่งให้กรรมการร่างฯ และองค์กรอิสระพิจารณา ซึ่งมีการโต้แย้ง จึงมีการตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาก่อนส่งคืนให้ สนช. และเสนอต่อไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนำกราบบังคมทูลฯ รวมทั้งหมด 149 วัน 

ทั้งนี้ นายพรเพชร ยังกล่าวว่า ตามกฎหมาย กกต. มาตรา 70 กำหนดว่า กกต. ที่มีอยู่ในวันประกาศใช้ พ.ร.ป. กกต. จะพ้นจากตำแหน่ง หลังวันบังคับใช้กฎหมาย แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง กกต. ใหม่ขึ้นมา โดยกฎหมายกำหนดว่า ในการแต่งตั้ง กกต.ใหม่ 7 คน จะมีที่มาใน 2 ทาง คือ 5 คน มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา กกต. และ อีก 2 คน มาจาก ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันพรุ่งนี้ (14 ก.ย.) ซึ่งจะครบในวันที่ 12 ธันวาคม ที่ทั้ง 2 ส่วนจะต้องส่งรายชื่อให้กับประธาน สนช. เพื่อบรรจุวาระให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาภายใน 45 วัน

สำหรับการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เหลืออีก 2 ฉบับ คือกฎหมายว่าด้วย ส.ส. และ ส.ว. นั้น นายพรเพชร กล่าวว่า ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการร่าง ซึ่งหากมีการแย้งหรือส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ก็ยังมั่นใจว่าจะไม่กระทบการเลือกตั้ง หรือทำให้การเลือกตั้งที่มีการคาดการณ์ว่าจะเลือกตั้งในปลายปี 2561 ต้องเลื่อนออกไป เพราะเราต้องมองในแง่ดี ว่าอาจไม่มีคนโต้แย้งในกฎหมายที่เหลือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

© ลิขสิทธิ์ 2015 บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำกัด
287/195 ซ.รามคำแหง 21 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310