'มงคลกิตติ์'ยื่นสนช.แก้นำม.รัฐออกนอกระบบ

ข่าวการเมือง วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 17:34 น.
776778
'มงคลกิตติ์'ยื่นสนช.แก้นำม.รัฐออกนอกระบบ

"มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์" ยื่น สนช.แก้ปัญหาจากการนำมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐออกนอกระบบ 


นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการเครือข่ายต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ พร้อมด้วยคณะ ยื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่าน นางนวนันทน์ เนติธนากูล ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา เพื่อยื่นข้อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนำมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐออกนอกระบบ ดังนี้

1. ยกเลิกและแก้ไขพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 มาตราที่ 42 (7) เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินบางประเภทให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

2. เสนอให้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ใหม่ โดยแก้ในส่วนรายได้ต้องนำส่งคลัง อาทิ กำไร 100% ส่งคืนคลัง 75% พัฒนา 25% และกำหนดเงื่อนไขการลดอัตราการสนับสนุนจากภาครัฐภายใน 10 ปี ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขและป้องกันให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงต่อไป

3. เสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ สมรรถนะ ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้ง 24 แห่ง และมหาวิทยาลัยของรัฐ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

© ลิขสิทธิ์ 2015 บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำกัด
287/195 ซ.รามคำแหง 21 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310