พังงาประเพณีทำบุญให้ทานไฟเพื่อพระสงฆ์

หาดูยาก...ชาวอำเภอกะปงร่วมสืบสานประเพณีทำบุญให้ทานไฟเพิ่มความอบอุ่นให้พระสงฆ์ในฤดูหนาว

ที่วัดโฆษิตาราม(วัดกะปง) หมู่ที่ 2 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา นายชูศักดิ์ สระมุณี นายอำเภอกะปง นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอกะปง ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ประจำปี 2563 มีผู้นำท้องถิ่น เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน โดยประเพณีทำบุญให้ทานไฟวัดโฆสิตารามนั้น เป็นประเพณีเก่าแก่และเป็นต้นแบบของวัดต่างๆ ใน จ.พังงา ซึ่งพุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย ซึ่งชาวบ้านจะตื่นตั้งแต่ก่อนย่ำรุ่งเพื่อจัดเตรียมทำของกินทั้งคาวหวานไว้ถวายพระสงฆ์ในช่วงเช้าตรู่ จากนั้นจะจุดไฟ และนิมนต์พระสงฆ์เดินวนรอบกองไฟ ให้เกิดความอบอุ่นร่างกาย

นายอุดม ขวัญเซ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกะปง เปิดเผยว่า งานประเพณีให้ทานไฟของอำเภอกะปงเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานแล้ว ปกติการให้ทานไฟจะปฏิบัติช่วงเดือนอ้ายถึงเดือนยี่ ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นที่สุด โดยชาวบ้านจะนัดหมายไปพร้อมกันในเวลาย่ำรุ่งแล้วก่อกองไฟ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ผิง จนเกิดความอบอุ่นในตอนเช้ามืด บางแห่งนิยมใช้ไม้ฟืนหลายอันมาซ้อนกันเป็นเพิงก่อไฟ แล้วนิมนต์พระสงฆ์มานั่งผิงไฟ ต่อมาเห็นว่าเป็นช่วงใกล้รุ่งจึงได้พร้อมใจกันนำอาหารคาวหวานและขนมต่างๆ มาถวายพระในโอกาสนี้ด้วย ชาวอำเภอกะปงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมีผลดีต่อการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สำหรับเครื่องดื่ม อาหารและขนมที่ทำถวายพระนั้นจะเป็นขนมพื้นบ้านประจำถิ่นซึ่งปรุงขึ้นมาใหม่ๆทั้งนั้น

ข่าวน่าสนใจ

Close