ทร. แจ้งยังไม่พบเครื่องบินมาเลเซียMH 370

ข่าวอาชญากรรม วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2557 17:38 น.
522740

กองทัพเรือภาค 3 แจ้งผลการบินลาดตระเวนค้นหาเครื่องบินมาเลเซีย MH 370 บริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ล่าสุดจนถึงช่วงเย็นวันนี้ยังไม่พบ ขณะที่ กต. แจง 3 ข้อ พาสปอร์ตบินมาเลย์ไม่ได้ปลอมในไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กของ วาสนา นาน่วม ได้นำแพร่คลิปภาพ ปฏิบัติการ ค้นหาเครื่องบินมาเลเซีย MH 370 ของ เรือหลวงปัตตานี และ ฉ.Super Lynx300 ของ ทัพเรือไทย ตั้งแต่พื้นที่ฝั่งตะวันตก ของช่องแคบมะละกา และตอนเหนือของเกาะสุมาตรา เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้ โดยระบุว่ายังไม่พบอะไร โดยเฉพาะการมองด้วยตายิ่งไม่เห็นอะไรเลย ต้องใช้เรดาร์ และโซนาร์... และจนวันนี้ 12 มี.ค.กองทัพเรือภาค 3 แจ้งผลการบินลาดตระเวนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันของ เครื่องบิน Dornier DO 228 ตั้งแต่เวลา 13.50 - 16.00 น. ไม่พบสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินพาณิชย์ของมาเลเซีย

 

กต.แจงพาสปอร์ตบินมาเลย์ไม่ได้ปลอมในไทย

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชน กรณีมีการปลอมแปลงหนังสือเดินทางของต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญหายของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบิน MH370 นั้น กระทรวงการต่างประเทศ ขอเรียนชี้แจงว่า

1. กรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหนังสือเดินทางของต่างชาติ ในประเทศไทย มิใช่การปลอมแปลง หนังสือเดินทางไทย

2. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ความมั่นใจต่อประชาชนว่าหนังสือเดินทางไทยนั้นเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ที่มีมาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนดไว้และมีคุณสมบัติป้องกันการปลอมแปลงสูงมาก จนไม่สามารถปลอมแปลงได้ รวมทั้งมีการบรรจุข้อมูลชีวภาพของเจ้าของหนังสือเดินทาง ไว้ในเล่มหนังสือเดินทาง เพื่อป้องกันการปลอมแปลง เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว

3. ตั้งแต่เริ่มโครงการ e-passport เมื่อปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปกว่า 10 ล้านเล่ม แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีหนังสือเดินทางของประเทศไทย ถูกปลอมแปลงได้แต่อย่างใด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มาเลเซียเพิ่มพื้นที่หาบินMH370ไปยังช่องแคบมะละกา

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=522553