ผอ.กกต.ลำพูนชี้แจงเหตุไม่รายงานผลใครได้-เสีย

ข่าวภูมิภาค วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 16:24 น.
513982

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ชี้แจงเหตุไม่รายงานผลใครได้ - เสีย เพราะต้องรอเลือกตั้งซ่อมรอบ 2 ผ่านก่อน

นางพิมประไพ ดิชวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ว่า เนื่องจาก กกต. ไม่สามารถประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งในภาพรวมทั้งประเทศได้ เพราะตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กำหนดให้ผลคะแนนเลือกตั้งต้องประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลาง ในเขตเลือกตั้ง และผลการนับคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร แต่เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 57 ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ ซึ่ง กกต. อยู่ระหว่างศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มดังกล่าวได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 23 ก.พ. รวมทั้ง อยู่ระหว่างเตรียมประชุมร่วมกับ รัฐมนตรี ในการดำเนินการเยียวยากรณี 28 เขตเลือกตั้ง ที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ลำพูน ไม่สามารถประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งในภาพรวมทั้งจังหวัดได้ ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยมีเพียงจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้น

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปครั้งที่ 25 ของประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 2 ก.พ 2557 ตามความใน พ.ร.ก.ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 ที่ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2556