สว.ไพบูลย์ยื่นผู้ตรวจฯสอบจริยธรรมยิ่งลักษณ์

ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 20:41 น.
503105

"ส.ว.ไพบูลย์" ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบจริยธรรม "ยิ่งลักษณ์" จงใจลงมติแก้ รธน.ที่มา ส.ว.

นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภาระบบสรรหา ได้ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการกระทำผิดฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีจงใจลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ประเด็นที่มาของ ส.ว.ให้ผ่านวาระที่ 3 ทั้งที่ทราบดีว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 แล้ว

แต่ นายกรัฐมนตรี ก็ยังดึงดันที่จะลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าว โดยที่ไม่รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังเร่งรีบนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่มีปัญหานำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยไม่ฟังเสียงทักท้วงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งมีการปฏิเสธอำนาจศาลด้วย เป็นการกระทำที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ขัดต่อหลักนิติรัฐนิติธรรม ขัดต่อหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาวินิจฉัย