ขนส่งจี้รถป้ายทะเบียนแตกลายงารีบเปลี่ยน

ข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2556 14:45 น.
467406

กรมการขนส่งทางบก ตุนป้ายทะเบียน 1 ล้านแผ่น รับคืนป้ายแตกลายงา วอนเจ้าของรถรีบเปลี่ยน ฟรีค่าบริการ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมขนส่งฯ ได้เตรียมแผ่นป้ายทะเบียนรถไว้ประมาณ 1 ล้านแผ่น เพื่อให้เจ้าของรถที่ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่แตกลายงา จดทะเบียนระหว่างวันที่ 9 ม.ค. - 1 ก.ย. 2553 ส่วนใหญ่อยู่ในหมวด ฎจ - ฎศ ที่ต้องการเปลี่ยนแผ่นป้าย นำหลักฐานสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคล ให้นำสหนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาบัตรประชนชนมาเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่ทดแทน ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556 นี้ โดยมีเสียค่าใช้จ่าย โดยหากพ้นกำหนด จะต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้ายในอัตราแผ่นละ 100 บาท

นอกจากนี้ ส่วนกลางสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 5 ส่วนภูมิภาค ขอยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ มีเจ้าของรถยนต์ทั่วประเทศมาขอเปลี่ยนแล้วประมาณ 1 แสนแผ่น