รณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ในวันงดสูบหรี่โลก

ข่าวสังคม วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556 14:22 น.
456200

กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมเลิกบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลกวันนี้ เตรียมหามาตรการลดการบริโภคลง

น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า วันนี้ (31 พ.ค.) เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยได้จัด
กิจกรรมเพื่อรณรงค์งดสูบบุหรี่ขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่
ด้วยคำขวัญว่า "ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณา ยาสูบร้าย ทำลายชีวิต" เนื่องจากบุหรี่เป็นสาเหตุให้ประชากรทั่ว
โลก เสียชีวิตปีละกว่า 6 ล้านคน ในประเทศไทย มีคนสูบบุหรี่ประมาณ 11 ล้านคน และเสียชีวิตปีละเกือบ 5 หมื่น
คน สำหรับแนวทางลดการสูบบุหรี่ในประเทศไทย จะรณรงค์ให้งดการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นการลดผู้
สูบเดิม และป้องกันไม่ให้เกิดผู้สูบรายใหม่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น
เพื่อเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน มีแผนจะขยายภาพและคำเตือนบนซองบุหรี่ให้มีขนาดใหญ่บนซองบุหรี่ทั้ง 2 ด้าน เชื่อว่าจะมีประโยชน์
ในการป้องกันได้ ซึ่งจะทำให้ผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ไม่ต้องการสูบบุหรี่ พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ปรึกษา
สายด่วนเลิกสูบบุหรี่ 1600 หรือโรงพยาบาลที่มีบริการคำแนะนำเลิกบุหรี่ได้ทันที