สธ.ศึกษาระบบการดูแลคนแก่ญี่ปุ่น23-26พค.

ข่าวสังคม วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556 11:42 น.
454557

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย 23-26 พ.ค. ไปญี่ปุ่นกับนายกฯ เพื่อศึกษาระบบการดูแลคนแก่ หวังปรับใช้ในไทย

น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2556 นี้ ได้นำคณะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับคณะของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อศึกษาระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งประสบการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมตัวรับมือ เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราเจริญพันธุ์ของไทยลดลง หญิงไทย 1 คน มีบุตรเฉลี่ยเพียง 1.5 คน โดยคาดว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไทยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25 หรือมี 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจะเป็นปัญหาระดับชาติ จึงต้องมีการจัดโครงสร้างด้านงบประมาณ และระบบการดูแลรองรับให้เหมาะสม

น.พ.ประดิษฐ กล่าวต่อว่า ในการวางแผนรับมือการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้กำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะกลาง โดยต้องทำให้ประชาชนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยให้ได้ 80 ปี และมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Quality Adjusted Life expectancy) ยืนยาวให้ได้ถึง 72 ปี มีระบบรองรับผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถลดภาระครอบครัวและอยู่กับครอบครัวได้ยาวนาน ส่วนเป้าหมายระยะยาว จะใช้หลายมาตรการ เช่น เพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ ให้หญิงไทยมีบุตรเฉลี่ยเพิ่มเป็น 2.1 คน มีระบบการลดหย่อนภาษี ให้สถานที่ทำงานขนาดใหญ่ทุกแห่งต้องมีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก บรรเทาภาระพ่อแม่ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรเป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมสมดุลทุกช่วงอายุ ไม่มีปัญหาขาดแคลนวัยแรงงาน