พระราชทานเพลิงศพครูนราธิวาสเหยื่อโจรใต้

ข่าวภูมิภาค วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2555 18:34 น.
421703

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ ครูนราธิวาส เหยื่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ที่วัดวาลุการาม(วัดคลองทรายใน) ม.5 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางฉัตรสุดา นิลสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านตาโงะ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ จ.นราธิวาส ไปเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมา โดยได้มี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู ใน จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และประชาชนในพื้นที่ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ครอบครัวของ ครูฉัตรสุดา นิลสุวรรณ อ่านคำสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูล อย่างหาที่สุดมิได้

INN News Image INN News Image INN News Image